Home

Malta Beauty Services

Latest Updates

Find us on Google Maps: https://goo.gl/maps/96TE9q7pZBx

Aktar liedna. Min jixtieq jahdem metru liedna ghada mis-7am l-quddiem ser nkunu fuq iz-zuntier tal-knisja #maratona #liedna #talmahzen #aktarmar #fgura #lejn25sena #festafgura20

AVVIŻI 5 - 11 - 17 1. Is-Sibt biss: Għada it-tfal li rċevew il-Griżma tal-Isqof il-Ħadd li għadda, għandhom hike, jew ma’ tal-Mużew jew mal-Grupp taż-Żgħażagħ. Ħajjruhom jattendu. 2. Bil-għajnuna t’Alla, ħmistax oħra Mons. Arċisqof se jibda l-Vista Pastorali fil-parroċċa tagħna. Hu se jagħti bidu għal din il-vista permezz li jiċċelebra il-quddiesa tal-4.45 pm tas-Sibt. Wara huwa jiltaqa’ man-nies preżenti u jżur ukoll xi familji. Imbagħad jiltaqa’ maż-żgħażagħ. Nixtieq li ż-żgħażagħ tal-għaqdiet kollha, kemm reliġjużi kif ukoll soċjali jattendu għal din il-laqgħa ta’ djalogu magħhom, li se ssir fis-6.45 pm fid-Domus Sagra Familja. Dakinhar ukoll għandu jibda x-xogħol tiegħu bħala viċi fil-parroċċa tagħna, Dun Emanuel Schembri. Il-Ħadd imbagħad Mons. Arċisqof jiċċelebra ‘Jum Bormla’ magħna. 3. Il-coffee-morning ta’ nhar l-Erbgħa mhux se jsir. 4. Mill-ġimgħa d-dieħla se nibdew narmaw il-Knisja għall-Festa tal-Kunċizzjoni. Jekk hawn min jixtieq jiġi jagħti daqqa t’id, nitolbu jkellem lis-sagristan. Nirringrazzjakom. 5. Min jixtieq jibbukkja xi quddiesa għall-mejtin tiegħu għas-sena d-dieħla jista’ jiktibhom fis-sagristija. 6. Min jixtieq jieħu sehem fl-irfiegħ tal-Kunċizzjoni din is-sena huwa mitlub li jieħu formola u lista ta’ kriterji mis-sagristija. R.I.P: Polly Pule’, Cettina Ezquer u Tony Cowles.

@UCKG Malta 2017-10-31

The desert is not a pleasant place to be in, because of its many difficulties found there. But in the word of God we see that many times God allowed His people to go through the desert and He manifested Himself in great ways. Join us this Wednesday in the Night of Holy Spirit and strengthen your faith as we learn how God works in our lives through the deserts we go through.

Int Hero? Prosit lil Cosette li preparat il-laqgha tal-llum!

@Youth Fellowship 2017-10-19

The Good News series continues on Saturday Youth Fellowship 😁